Temastart

Fram till jullovet kommer vi att arbeta med perioden från big bang till människans uppkomst. Vi delar in temat i mindre delar. Varje vecka nya mål. Denna vecka läser, diskuterar och tittar på faktafilm med målet att skriva en faktatext.